Zgierz

7 kwietnia o godz. 20:00 harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Zgierz, przedstawiciele innych środowisk (m.in. Hufca ZHP Łódź - Bałuty), ich rodziny i przyjaciele oraz mieszkańcy Rudunek spotkali się w kościele pod wezwaniem Jana Chrzciciela ( na Rudunkach) na mszy w intencji zmarłego Papieża Jana Pawła II, która odprawił ks. Zdzisław Sudra - Proszę Księdza, DZIĘKUJEMY !!

Wydarzenie to wynikało z czystej potrzeby serca młodych i starszych ludzi... Z tęsknoty za zmarłym Ojcem Świętym, z chęci podziękowania mu za każde słowo, myśl, gest, uśmiech i każdą modlitwę, które ofiarował w czasie swojego pontyfikatu - czyli za tak wiele, że trudno to wyrazić poprzez proste słowa.

Msza miała trochę inny charakter i przebieg niż zwykle.. Wspominaliśmy Ojca Świętego takiego, jakim był - wesołego i skupionego, kochającego i wyrozumiałego, nauczyciela i przyjaciela.... Wspominaliśmy poprzez fragmenty Jego homilii i encyklik, słuchając Jego głosu z archiwalnych nagrań, śpiewając piosenki i pieśni tak bliskie Jego sercu... Tym śpiewem i łzami, które niejeden uczestnik nabożeństwa uronił, modlitwą płynącą z głębi naszych harcerskich serc, dziękowaliśmy Ojcu Świętemu. Zadziwiająca wprost była frekwencja - młodzi i starzy harcerze i harcerki, z zupełnie różnych środowisk, ich rodziny, przyjaciele, mieszkańcy dzielnicy....nie zważając na waśnie i konflikty, spory czy różnice zgromadzili się w parafii Jana Chrzciciela na wspólnej modlitwie - jednoczącej, czystej i wspaniałej.

Po mszy zawiązaliśmy Harcerski Krąg Pożegnania i o 21.37 zaśpiewaliśmy Ojcu Świętemu "Żegnamy Cię, Alleluja".. a następnie, ciągle w kręgu, zanieśliśmy do Boga naszą Modlitwę Harcerską, o spokój i radość ducha Karola Wojtyły i o to, żebyśmy nigdy nie zapomnieli Jego słów i przesłania "Czuwajcie!". I właśnie tym harcerskim zawołaniem "CZUWAJ !", oddaliśmy hołd naszemu Wielkiemu Papieżowi.

Uroczystość zakończył prawdziwie harcerski apel... Zdumiewające, jak wspaniałego cudu trzeba było, żeby harcerze i instruktorzy naszego hufca - ci, którzy wciąż pełnią czynną służbę i ci, którzy z różnych powodów troszkę odeszli od środowiska harcerskiego, stanęli jak jeden mąż, ramie w ramię, serce przy sercu i wysłuchali rozkazu Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego.

Jak wielkiego cudu trzeba było, by zaśpiewali razem pieśń "Idzie Noc" i odpowiedzieli zawołaniem "CZUWAJ" na apel zawarty w rozkazie dh. Maślanki... Jak wielkiego cudu... Tak Wielkiego, jakim był Ojciec Święty Jan Paweł II Wielki - przyjaciel, nauczyciel, pasterz. Byłeś, jesteś i będziesz na zawsze w naszych sercach.
Ojcze Święty, dziękujemy. CZUWAJ!

pwd. Małgorzata Kowalczyk//arch.papiez.zhp.pl » Jak żegnaliśmy Papieża » Zgierz
   © 1997 - 2009 ZHP