Trzcianka

Ponad 500 instruktorów, harcerzy oraz zuchów Komendy Hufca Trzcianka, obejmującej swym zasięgiem Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki aktywnie uczestniczyli w miejskich oraz kościelnych uroczystościach poświęconych pamięci Jana Pawła II.

Krzyż
Dzień 2 kwietnia był dniem ważnym dla nas wszystkich. Dokładnie o godzinie 21:37 zmarł papież Jan Paweł II. Jeszcze tego samego dnia w Krzyżu Wielkopolskim podobnie jak w wielu miastach w Polsce i na świecie mnóstwo ludzi pogrążonych w smutku udawało się do kościołów by modlić się w intencji Papieża Polaka. Wśród nich nie zabrakło harcerzy, których ta strata również dotknęła. W niedziele harcerze z Krzyża licznie stawili się w kościele ze zniczami, by uroczyście, w mundurach, pożegnać Jana Pawła II, który przecież swoją postawą i ideałami był im tak bardzo bliski. Harcerze uczestniczyli we Mszy Świętej, która odbyła się na Placu Zwycięstwa w centrum miasta i mimo złej pogody przez całą mszę pełnili wartę honorową przy obrazie Jana Pawła II. Na koniec zapalili znicze. W ciągu całego tygodnia każdy z nich jeszcze wiele razy odwiedzał kościół by modlić się i czuwać.

Trzcianka
Od dnia śmierci Papieża pod pomnikiem znajdującym się przy głównej ulicy miasta, harcerze codziennie zapalali znicze i poświęcali kilka minut na refleksję oraz rozpamiętywanie o Papieżu - Polaku. We wszystkich drużynach i środowiskach harcerskich odczytane zostały rozkazy Naczelnika ZHP oraz komendanta Hufca Trzcianka. W noc poprzedzającą pogrzeb Karola Wojtyły, grupa 10 harcerzy uczestniczyła w akcji „Tygodnika Noteckiego", lokalnego tygodnia „Odszedł Pasterz Nasz", informującej o bezpłatnym dodatku do gazety, na temat życia, pontyfikatu, encyklik i wielu innych wydarzeń związanych z Janem Pawłem II.
W dniu pogrzebu 8 kwietnia w miejskich obchodach uczestniczyło ponad 50 harcerzy. Pełnili oni od godziny 7:30 warty honorowe wraz z funkcjonariuszami policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej przy pomniku papieża, zabezpieczali sprawy organizacyjne oraz teren wokół pomnika, stworzyli punkt medyczny pierwszej pomocy, który podczas mszy udzielał pomocy osłabionym wiernym. Było ich prawie 2 tysiące. - Spragnionym podawaliśmy wodę. Mieliśmy też kilka interwencji przy omdleniach i osłabieniach - mówi Marta Zienkiewicz, harcerka z 3 dh „Foki'.

Wieleń
W przeddzień pogrzebu, drużyny wieleńskie uczestniczyły w apelu i procesji ulicą jana Pawła II. Msza odbyła się w Kościele św. Rocha w Wieleniu Północnym. - Był dla nas wszystkich - harcerzy człowiekiem - druhem, który czuwał nad całym światem, nad ludźmi, którzy są różnych wyznań i narodowości. Tak samo my - harcerze musimy szanować się nawzajem i czuwać nie tylko nad innymi, ale w szczególności nad samym sobą, abyśmy nauczyli się żyć życiem choć trochę przypominającym życie i pontyfikat Jana Pawła II Wielkiego - mówi Katarzyna Duda z 5 Dh „Okrutniki"
Ósmego kwietnia harcerze z Wielenia złożyli kwiaty pod krzyżem oraz zapalili znicze na cmentarzu. Tam również zaśpiewali „Barkę", ulubioną pieśń papieża. Harcerze uczestniczyli również w Mszy Świętej za duszę Karola Wojtyły.

Podobnie w swych środowiskach postępowali harcerze z Czarnkowa, miałów, Drawska, Jędrzejewa i wielu innych miastach powiatu.

Kamila Baranowicz, 5 dh „Okrutniki"
Kuba Chocianowicz, 3 dh im. St. Czarnieckiego „Pajęczyna"
pwd. Marek Joachimiak, Dział Promocji i Informacji Hufca Trzcianka