Sosnowiec

Sosnowieccy harcerze podobnie jak harcerze w całej Polsce nie zapomnieli o Naszym Papieżu. Harcerze spotykaliśmy się kilkukrotnie, aby pomodlić się za zdrowie papieża i uczcić jego pamięć.

W dniu 2. kwietnia o godzinie 20.00 spotkaliśmy się na Placu Papieskim w Sosnowcu (miejscu w którym 14.06.1999r. Papież spotkał się z wiernymi), aby czuwać i być z Janem Pawłem II, wspierać go duchowo przez modlitwę. Rozeszliśmy się o godzinie 21.50. Chwilę później rozdzwoniły się telefony komórkowe, dzwony w kościołach zaczęły bić - niestety Nasz Papież odszedł.

3. kwietnia 2005 roku o godzinie 15.00, ponownie zebraliśmy się na Placu Papieskim. Podczas drogi krzyżowej uczciliśmy pamięć zmarłego, oraz pełniliśmy I Białą Służbę podczas tego tygodnia. Szybko zorganizowaliśmy mały punkt medyczny, zaopatrzyliśmy się w wodę mineralną i podstawowe środki pierwszej pomocy. Kilkunastotysięczny tłum nie był przygotowany na taką słoneczną pogodę i harcerze troszkę, niektórym - zwłaszcza starszym ludziom musieli pomóc.

6. kwietnia 2005 roku. Młodzież Zagłębiowska Diecezji Sosnowieckiej zorganizowała „Marsz Pamięci" i Mszę Świętą. W tych uroczystościach także braliśmy czynnie udział. Harcerze pełnili służbę porządkowe przy ołtarzu polowym.

8. kwietnia 2005 roku sosnowieccy harcerze z ZHP od samego rana pomagali w przygotowaniach związanych z transmisją pogrzebu oraz innymi uroczystościami ku czci Ojca Świętego . O godzinie 10.00 zaczęła się transmisja pogrzebu z Watykanu, która w Sosnowcu zgromadziła kilkunastotysięczny tłum. Około 200 harcerzy pełniących służbę medyczną nie miało na szczęście dużo do robienia mogło śledzić transmisję na telebimie.

O godzinie 15.00 zaczęła się droga krzyżowa, natomiast o 18.00 uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Diecezji Sosnowieckiej ks. dr. Adama Śmigielskiego, która zgromadziła około 100 tys. ludzi. Harcerze pełnili Białą Służbę także w punktach medycznych przygotowanych przez siebie, stali na warcie honorowej, pełnili służbę porządkową, rozprowadzali specjalne wydanie „Kuriera Miejskiego", pomagali ludziom starszym i tym, którzy się zagubili w tłumie. Pomagali w uroczystościach związanych z poświęceniem pomnika Jana Pawła II, który stanął na Placu Papieskim.

Podczas tych wszystkich czynności nie zapomnieliśmy o tym, po co zebraliśmy się na tym placu. Była chwila zadumy, czas na modlitwę i czas na służbę i odpoczynek.

phm. Andrzej Zawalski
z-ca kom. hufca
Hufiec ZHP Sosnowiec