OSW ZHP Głodówka

foto: phm. Adam Zawadzki
phm. Małgorzata Silny