Ostatnia "Biała Służba" w Oławie

Na apel naczelnika odpowiedzieli także harcerze z Hufca ZHP Oława. Na spotkaniach odśpiewano modlitwę harcerską w intencji Papieża i rozmawiano o autorytetach.
Harcerska zbiórka 2. WDH im. A. Mickiewicza wyglądała 1 kwietnia inaczej niż zaplanowano. Nie uczestniczono w biegu. Dlaczego? - Dziś Papież uczestniczy w najdłuższym biegu - o życie - uzasadniano.

Oławskie "Wiercipięty" zastanawiały się na zbiórce nad modnymi i sprawiającymi zło wartościami. Dlaczego dzisiejszy świat jest zły? To wina braku przyjaźni, zazdrości i choroby. Później przyszedł czas na cytaty, którymi powinien się kierować współczesny świat. Wybrano wiele autorstwa Karola Wojtyły. Następnie przeprowadzono sondę wśród oławian na temat wartości i autorytetów. Oławianie odpowiadali różnie - starsi wspominali o spokojnej śmierci, honorze, podobnie jak ludzie w średnim wieku wymieniali uczciwość, miłość i przyjaźń. Wśród autorytetów pojawiał się jeden, Ten ,o którym myślał 1 kwietnia cały świat. Zbiórka skończyła się pod papieskim obeliskiem.

- O wartościach można rozmawiać długo - mówili harcerze. - Dzisiejsze plany skorygował świat. Kiedyś Jan Paweł II mówił do młodych ludzi zgromadzonych w Gdańsku, że każdy w życiu ma swoje Westerplatte. W świetle walki Papieża o życie, te słowa nabierają szczególnego znaczenia. Młodzi i starsi oławianie stwierdzili, że Papież jest dla nich największym autorytetem. Miejmy nadzieję, że spotykając się za rok w tym samym miejscu, będziemy mogli powiedzieć i usłyszeć to samo.

"Podajmy sobie dłonie, by drogi nie zagubić, będziemy coraz bardziej potrzebni jedni drugim" - pod takim hasłem harcerze w całej Polsce zawiązali 7 kwietnia o 21.37 krąg. Tak było również w Oławie. Jeszcze przed godziną śmierci Papieża trójka harcerzy 2. WDH im. Adama Mickiewicza złożyła Przyrzeczenie Harcerskie. Następnie razem z mieszkańcami modlącymi się pod pomnikiem zawiązano ponad stuosobowy krąg, śpiewając w nim "Modlitwę harcerską" i ulubioną pieśń Karola Wojtyly - "Barkę". 8 kwietnia to dzień szczególny - pogrzeb Jana Pawła II. Już od godz. 8.00 zuchy i harcerze pełnili służbę wartowniczą pod pomnikiem wielkiego człowieka. Zbierano wypalane znicze, odpalano zgaszone i układano je. Całe oławskie środowisko spotkało się pod szczególnym obeliskiem o godz. 17.30 . Złożono wiązankę, a następnie uczestniczono we mszy świętej.

pwd. Adam Piwek, rzecznik prasowy Hufca ZHP Oława