Kórnik

„Każdy znajdzie w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć (...), jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba obronić i utrzymać, tak jak Westerplatte w sobie i wokół siebie ..."
(Jan Paweł II 1987)

Dla harcerek i harcerzy ta słuszna sprawa to służba Bogu i Polsce, pomoc bliźnim i wypełnianie harcerskiego dekalogu.
Służba Bogu i Polsce spełniana przez kórnickich harcerzy, była wielokrotnie związana z Osobą Ojca Świętego Jana Pawła II, z Jego pielgrzymkami do Ojczyzny, naszymi wyprawami do Rzymu i Watykanu, z uczestnictwem w Światowym Dniu Młodzieży.
Apel Ojca Świętego do młodzieży o „własne Westerplatte" - obronę wartości przyjęliśmy jak harcerski rozkaz (12 czerwca 1987roku). Odtąd na naszych „harcerskich szlakach" szukaliśmy okazji do spotkań z Ojcem Świętym.

Pierwsza nasza Biała Służba była pełniona w Częstochowie 12 i 13 czerwca 1987 roku. Następna pielgrzymka Ojca Świętego i Biała Służba w Koszalinie 1 i 2 czerwca 1991 roku.
Największa i może dla nas najważniejsza Biała Służba w Poznaniu 3 czerwca 1997 roku.

A w sierpniu 1997 roku było nam dane przeżyć niezwykłe spotkanie z Ojcem Świętym podczas XIII Światowego Dnia Młodzieży w Paryżu - Ojciec Święty, 48 harcerek i harcerzy z Kórnika, setki tysięcy młodzieży z całego świata i duchowa jedność podczas nocnego czuwania i Mszy Św. na Hipodromie.

Organizując harcerskie wyprawy do Włoch zawsze wiązaliśmy je z ogromną nadzieją na niezwykłe przeżycia ponadczasowe.
Pierwsza z nich to harcerska służba przedmedyczna na Monte Cassino 18 maja 1994 roku z okazji obchodów 50 Rocznicy Bitwy i 19 maja Msza Św. w Bazylice Św. Piotra (niestety bez Ojca Świętego, który przebywał w szpitalu).
Druga to uczestnictwo w ceremonii poświęcenia odnowionego frontonu Bazyliki 30 września 1999 roku i udział w specjalnej Mszy Św. inaugurującej Synod Biskupów Europy celebrowanej przez Ojca Świętego 1 października.
Trzecia - 10 września 2000 roku - kórniccy harcerze i instruktorzy na Placu Świętego Piotra uczestniczą w audiencji generalnej i we Mszy Św. pod przewodnictwem Ojca Świętego w intencji ludzi świata nauki (obok witanych oficjalnie zasłużonych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego my, harcerscy wychowawcy czujemy się dowartościowani).

Znaczący wpływ na wychowanie duchowe kórnickich harcerzy, na nasze, jakże wyjątkowe, spotkania z Ojcem Świętym, pełne głębokiego religijnego klimatu ma znajomość z ojcem Piotrem, którego w majowe popołudnie 1994 roku zafascynowała duża grupa skupionych, pięknie umundurowanych harcerek i harcerzy spotkanych przypadkowo w Bazylice Świętego Piotra. W tajemniczy sposób robił nam zdjęcia i „odprowadził" do autobusu z napisem Kórnik. Później był pierwszy list, wspomniane zdjęcia, życzenia na wszystkie okazje, pierwsze odwiedziny w Kórniku, udział w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Gnieźnie, kolejne listy i odwiedziny, i przyjaźń, która trwa od 11 lat.
To za Jego przyczyną i rekomendacją na 25 -lecie Hufca, nadanie imienia i wręczenie sztandaru w 2000 roku otrzymaliśmy najpiękniejszy prezent - Błogosławieństwo Ojca Świętego dla harcerskiej rodziny. To On był zawsze naszym wspaniałym łącznikiem z Ojcem Świętym. Na każde Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy do Kórnika docierały życzenia od Ojca Świętego wraz z Błogosławieństwem i były dla nas duchowym bodźcem na kolejny czas. Często do życzeń dołączone były przepiękne akcenty wiary np.: dziesiątki różańca, krzyżyki, obrazki, gałązki oliwne poświęcone przez Ojca Świętego w Niedzielę Palmową.
Nam wzruszenia zapierało dech, pozwalało na chwile zadumy, umacniało duchowo i dodawało sił, nadziei. Pogłębiało wiarę.

Nieopisanym smutkiem w smutku były ostatnie życzenia od Ojca Świętego we wtorek 5 kwietnia, kiedy w Sadybie nasz sztandar okryty był kirem, pod obrazem Ojca Świętego paliła się świeca, a na harcerskich krzyżach były już czarne tasiemki. Tego słowami nie da się wyrazić.
W czwartek, 7 kwietnia odbyła się uroczysta żałobna zbiórka - wieczór poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Na placu przed siedzibą hufca zebrała się cała harcerska wspólnota. Wszyscy mieli w rękach znicze. Po odczytaniu rozkazu specjalnego Naczelnika Związku Komendantka Hufca zwróciła się do zuchów, harcerek, harcerzy i instruktorów z prośbą, aby słowa, które chce przekazać trafiły do odbiorców i przetrwały, aby na zbiórkach i w harcerskim działaniu nieść naukę Ojca Świętego i odwoływać się do najwyższych wartości oraz przekazywać je. Wszystkie drużyny i gromady otrzymały zadania, które należy zrealizować do ostatniego dnia harcerskiej żałoby (forma dowolna), a ich podsumowanie nastąpi podczas świeczniska 12 maja br.:
- Światowe Dni Młodzieży,
- encykliki,
- życie Ojca Świętego od chwili narodzin do rozpoczęcia pontyfikatu,
- pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny,
- zagraniczne pielgrzymki Ojca Świętego, z podziałem na kontynenty.
Wspólne odśpiewanie Barki zakończyło pierwszą część żałobnej zbiórki. Spod harcówki drużyny harcerskie, gromady zuchowe i kręgi instruktorskie w skupieniu przeszły pod krzyż misyjny przy Kolegiacie Kórnickiej. Tam każdy zapalił swój znicz, dostawił do zniczowego serca, po czym, wspólnie z obecnymi przy krzyżu kórniczanami zawiązaliśmy krąg i zaśpiewaliśmy Pieśń Pożegnalną. Następnie wszystkie drużyny w szyku weszły do kościoła, aby Ojcu Świętemu podarować złotą różę, zapalić harcerski ogień, podziękować modlitwą i Jasnogórskim Apelem.

_________

W piątek, w dniu pogrzebu Ojca Świętego sztandar hufca uczestniczył w parafialnej żałobnej Mszy Świętej.

__________

W listopadzie Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku będzie organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wpisani w Historię" (w tym roku to już piąta edycja), a tematem jego będzie poezja i proza Karola Wojtyły.

W imieniu Komendy Hufca


hm. Krystyna Antkowiak
Komendantka Hufca ZHP w Kórniku