18.05.1920 - 2.04.2005

                „Nie czyńcie skautingu zbyt łatwym...
               Stawiajcie wyzwania."
            Jan Paweł II