Harcerskie Służby Ratownicze w Warszawie

Harcerskie służby ratownicze ZHP podczas Białej Służby w Warszawie, 3-8 kwietnia 2005


Biała Służba harcerskich ratowników ZHP w Warszawie rozpoczęła się alarmowym wezwaniem służb harcerskich w niedzielę, 3 kwietnia. W mszy na placu Piłsudskiego, która miała miejsce w niedzielę w godzinach popołudniowych, wzięło udział ponad 100 tys. ludzi. Zabezpieczeniem medycznym mszy zajmowało się ponad dwadzieścia patroli ratowniczych wyposażonych w nosze, apteczki i wodę w łącznej sile około 120 harcerzy i instruktorów (wszyscy co najmniej po 40 godzinnym kursie na Brązową Odznakę Ratownika Medycznego ZHP). Dokładne dane są w opracowaniu jako, że z racji alarmowego charakteru spotkania nie prowadzono dokładnej rejestracji uczestników. Łączność improwizowano ze środków własnych, co w wielu przypadkach okazało się niewystarczające.

We wtorek, 5 kwietnia, na placu Piłsudskiego odprawiono narodową mszę w intencji Ojca Świętego, na którą stawiło się według szacunków mediów ponad 200 tys. warszawiaków. Zgodnie z decyzją miasta tego dnia patrole ZHP pełniły służbę tylko na południowej części placu i Ogrodu Saskiego, północną objął ZHR. Na wezwanie stawiło się 326 harcerskich ratowników oraz instruktorów, których zorganizowano w 27 dwunastoosobowych patroli. Teren został podzielony na sektory, do których w zależności od lokalizacji i przewidywanej gęstości tłumu przydzielano jeden lub więcej patroli. Dzięki sprawnie działającej łączności ruchy patroli koordynowane były na żywo z punktu dowodzenia. Wystawiono również dwa punkty pierwszej pomocy wyposażone w torby R1, AED i łóżka polowe, każdy z kwalifikowaną obsługą pielęgniarską i lekarską.

W piątek, 8 kwietnia przed południem, dwadzieścia trzy patrole w łącznej sile ponad 150 osób zabezpieczały plac Piłsudskiego Ogród Saski, Plac Zamkowy oraz kościół Św. Floriana na Pradze podczas transmisji pogrzebu Jana Pawła II. Brak łączności (nie dojechała na czas) utrudniał koordynację patroli, co częściowo zdołano zastąpić używając telefonów komórkowych. W związku z poprawą pogody wystąpił przejściowy brak wody, szczególnie w rejonie Placu Zamkowego, co skompensowano przez zwiększenie ilości patroli na Pl. Zamkowym i dowiezienie wody z zapasów na Pl. Piłsudskiego. Na prośbę miasta zrezygnowano z budowy punktów pierwszej pomocy, w zamian na placu stanął namiot, w którym rozdawano gorącą herbatę. Ratownicy otrzymali ciepły posiłek na koszt miasta. Zabezpieczenie medyczne było skoordynowane i przeprowadzone wspólnie z ratownikami HOPR ZHR oraz Fundacją Św. Kamila.

Liczbę uczestników organizatorzy ocenili na około 100 tys.

Wieczorem z placu Piłsudskiego wyruszył „Biały Marsz" wdzięczności dla Ojca Świętego, w którym według różnych szacunków udział wzięło od 200 do 300 tys. osób. W zabezpieczeniu marszu uczestniczyło 120 ratowników zorganizowanych w 20 patroli. Funkcjonowała już łączność, co wydatnie usprawniło koordynację w trudnej i ciągle zmieniającej się sytuacji. Również i w tym przypadku zabezpieczenie było przeprowadzone wspólnymi siłami ZHP, HOPR ZHR i Fundacji Św. Kamila, zakończyło się zaś wspólnym kręgiem harcerskim z udziałem wszystkich trzech organizacji na Placu Piłsudskiego.

Warto dodać, że w tym samym czasie blisko 50 stołecznych ratowników pełniło służbę na placu św. Piotra w Watykanie.

Koordynacją zabezpieczenia medycznego ZHP w stolicy zajmowali się phm Krzysztof Tomaniak (w niedzielę i wtorek) oraz phm Marcin Bartosiewicz (piątek). Członkami sztabu byli pwd Jacek Rosłonek, oraz phm. Paweł Pietrzak i ćwik Tomasz Mizerski.

Łączna liczba harcerskich ratowników, którzy wzięli udział w Białej Służbie w Warszawie oceniana jest na około 350 osób. Na apel stawiły się wszystkie jednostki ratownicze działające w ramach chorągwi stołecznej: Harcerska Grupa Ratownicza „Bemowo", Harcerska Grupa Ratownicza „Otwock", Harcerska Grupa Ratowniczo-Medyczna „Piaseczno", Harcerski Klub Ratowników Medycznych „Ochota", 125 SDRI „Grom", silne reprezentacje wystawiły hufce Mokotów, Centrum, Grójec, Praga Północ i Południe, Mińsk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki, Radom i Wola.

Liczbę interwencji przeprowadzonych przez patrole ratownicze oceniamy na ponad trzysta, z reguły wiązały się z zasłabnięciami, choć odnotowano również uraz kręgosłupa, zawał i kilka przypadków zatruć pokarmowych. Pomocy udzielono również kilkunastu kobietom w ciąży.

Podsumowując pragnęlibyśmy podkreślić, że wszyscy ratownicy biorący udział w zabezpieczeniach medycznych wykazali się ogromnym zaangażowaniem, entuzjazmem i profesjonalizmem, co wystawia jak najlepsze świadectwo ich służbie. Biała Służba 2005, tak odmienna od innych, była dla nas wszystkich cennym doświadczeniem zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej, jak i duchowej.


Czuwaj!

phm Marcin Bartosiewicz
phm Krzysztof Tomaniak

Koordynatorzy zabezpieczeń medycznych Białej Służby ZHP w stolicy