Harcerska służba Bogu

Nasze życie jest darem; ofiarujmy je innym

Druhny i Druhowie,

Ile razy spotykam - na ulicy, na obozie, w innych okolicznościach - harcerki i harcerzy. zawsze uświadamiam sobie, że oto mam przed sobą ludzi z zasadami, którzy:

  • składając kiedyś Obietnicę Zucha, Przyrzeczenie Harcerskie, wreszcie Zobowiązanie Instruktorskie pomni są odpowiedzialności za wypowiedziane wówczas słowa,

  • pamiętają o najświętszych harcerskich zasadach: służbie, braterstwie, pracy nad sobą;

  • wiedzą, iż nosząc na mundurze Krzyż Harcerski, na którym wypisano zawołanie "Czuwaj", zobowiązali się całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce".

Służba Bogu? Postawmy sobie pytanie: Wiesz, że Bóg, Ten Który Jest, uczynił dla Ciebie to wszystko, co Cię otacza. A Ty?

Co uczyniłeś dla Boga? Jakie jest Twoje doświadczenie osobiste? Przypominają się słowa Chrystusa: Nikt dwom panom służyć nie może... A kto by chciał Mi służyć niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie mój sługa...

JAKA JEST TWOJA, JAKA JEST NASZA SŁUŻBA BOGU?

Służba Polsce? - jak czytamy w "Harcerskich Ideałach" jest to czynna pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka". Służba Polsce to społeczna wykładnia naszej służby Bogu. Czyńmy zatem wszystko, co w naszej mocy, resztę uzupełni Bóg.

A JAK TĘ SŁUŻBĘ TRZEBA PEŁNIĆ?

Oddawać się innym
Nie można przeżyć naszego życia wyłącznie dla samego siebie; żyjesz zawsze we wspólnocie ludzi. Otwórzcie oczy i szukajcie: ktoś was potrzebuje! Po to masz ręce, aby czynić dobro - będzie to zawsze czyn dokonany w wierze. Dobro zawsze zwycięża i jest służbą Bogu.

Mieć ducha służby
Kiedy naprawdę się kocha, to nie szuka się samego siebie, ale szuka ciągle okazji do służenia. Staraj się, aby kiedy ciebie zabraknie, inni mogli poprowadzić dalej Twoje zadanie.

Naśladuj Jezusa - Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz po to, by służyć. Zapomnij, zatem o sobie i myśl o innych.

Służyć z radością
Nigdy nie powinno zabraknąć na Twej twarzy uśmiechu - daru dla każdego i dla wszystkich. Służ wszystkim bez zastrzeżeń. Dawaj miłość i braterstwo temu człowiekowi, który stoi obok Ciebie. To twój bliźni.

Za św. Franciszkiem z Asyżu powtarzam:
"Panie, uczyń ze mnie narzędzie Twojego pokoju. Spraw, bym fam, gdzie nienawiść, niósł miłość.
Bóg i Polska potrzebują naszej harcerskiej służby. "

Naczelny Kapelan ZHP
ks. phm. Jan Ujma

22 maja 1997 roku