Gdynia

Niedzielny Harcerski Apel Jasnogórski w Sopocie
W niedzielę 3 kwietnia 2005 roku wieczorem o 21.00 pod krzyżem upamiętniającym pobyt Ojca Świętego w Sopocie i msze świętą odprawioną na hipodromie, zebrało się kilka tysięcy osób, wśród których znaczną liczbę stanowili harcerze z całego Trójmiasta. Wspólnie rozważalismy słowa i myśli
Jana Pawła II, modliliśmy się i odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Po apelu zebraliśmy się w gronie hufców ZHP z Trójmiasta i odczytaliśmy Rozkaz Specjalny Naczelnika ZHP poświęcony odejściu naszego papieża. Około 22.00 rozeszliśmy się do domów.
We czwartek wieczorem 7 kwietnia 2005r. przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny - obok pomnika Papieża na ul. Świętojańskiej spotkaliśmy się całym hufcem, w mundurach z pochodniami, świecami, przy ognisku, na śpiewie, czuwaniu, modlitwie. Jak cały Związek Harcerstwa Polskiego w przeddzień pogrzebu, o godzinie śmierci Jana Pawła II zawiązaliśmy harcerski krąg... O
godzinie 20.45 rozpoczęła się nasza modlitwa. Było nas tak pięknie wielu i nawet nasze ognisko zachęciło przechodniów do włączenia się w tą krótką, ale niesamowicie ważną uroczystość. A On patrzył już z okna u Ojca w niebie i mamy nadzieję, że Mu się podobało ;)
W piątek 8 kwietnia 2005r. wieczorem odbyła się Gdyńska modlitwa za Ojca Świętego, w której uczestniczyło około sto tysięcy Gdynian i ponad 300 harcerek i harcerzy z naszego hufca i ZHR.
Spod pomnika Grudnia '70 przy Urzędzie Miasta w nieprzeliczonych tłumach Gdynian, z płonącymi pochodniami na czele procesji w milczeniu przeprowadziliśmy wszystkich zgromadzonych ulicą Świętojańską na Skwer Kościuszki. Tam odbyła się Liturgia Słowa poświęcona pamięci Ojca Świętego, przywołująca Jego pielgrzymkę i wizytę w Gdyni w roku 1987. W naszym imieniu phm. Karina Sadowska i hm. Maciej Szafrański odczytali czytania liturgiczne.

Zaproszenie naszego prezydenta:

Gdynianie! Spotkajmy się w tym wyjątkowym dniu, w piątek, 8 kwietnia 2005 r. by razem przeżywać smutek rozstania lecz także razem szukać nadziei w dziedzictwie myśli Jana Pawła II, który nas nimi tak hojnie obdarzył. Bądźmy o godz.20.00 pod Pomnikiem Ofiar Grudnia'70 przy Urzędzie Miasta Gdyni, by stąd po modlitwie, pod przewodnictwem księdza biskupa Zygmunta Pawłowicza przejść ulicą Świętojańską w kierunku Pomnika Jana Pawła II przy Kolegiacie NMP, gdzie zatrzymamy się, aby jeszcze raz oddać hołd Wielkiemu Polakowi, poczym skierujemy się na Skwer Kościuszki, w miejsce gdzie 11 czerwca 1987r. Papież - Pielgrzym spotkał się z ludźmi morza. Dzięki projekcji na telebimach obejrzymy i wysłuchamy homilii Jana Pawła II sprzed 18 lat, która może być dla nas nie tylko wzruszającym wspomnieniem lecz również, a może - przede wszystkim - niewyczerpanym źródłem inspiracji... Przynieśmy na to spotkanie świece i lampiony!

Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek

hm. Maciej Szafrański
Komendant Hufca ZHP Gdynia