Chorągiew Zachodniopomorska

HARCERSKIE MODLITWY ZA JANA PAWŁA II

Sobota 2 kwietnia:
O godzinie 20.00 harcerze z hufców szczecińskich zebrali się wraz z harcerzami z ZHR pod pomnikiem Jana Pawła II na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Wspólna modlitwa różańcowa przeplatana pieśniami obrzędowymi ofiarowana została w intencji o uzdrowienie papieża. Podczas modlitwy był obecny ksiądz Metropolita Arcybiskup Zygmunt Kamiński. Harcerze wystawili honorową wartę pod pomnikiem, zapalili znicze. Wspólne czuwanie zakończył Apel Jasnogórski i błogosławieństwo kapelanów. Po dotarciu smutnej wiadomości o śmierci papieża wielu z nich już indywidualnie w swoich parafiach uczestniczy w nocnych Mszach świętych i czuwaniach.

Niedziela 3 kwietnia:
Harcerze ponownie gromadzą się pod pomnikiem zmarłego już Jana Pawła II. Wystawione są honorowe warty, które harcerze pełnią do późnych godzin nocnych. Na placu pod pomnikiem gromadzi się ok. 30 tysięcy młodzieży. Harcerze zaczynają pełnić służbę porządkową, pilnują bezpieczeństwa. Trwają na modlitwie - Nieszporach, którymi tego wieczora modlą się zgromadzeni w intencji papieża. Na wielu twarzach gości smutek i płyną łzy. Zapalane są harcerskie znicze i ofiarowywane dla Jana Pawła II. Czuwanie młodzieży kończy się o godzinie 21.37 rozejściem w ciszy. Po wspólnej modlitwie zawiązanie kręgu i błogosławieństwo kapelana ks. phm Adama Kurasza.

Poniedziałek 4 kwietnia:
Godzina 19.oo harcerze hufców szczecińskich są pod pomnikiem Jana Pawła II. Trwa czuwanie modlitewne w intencji zmarłego papieża. Wspólny śpiew kanonów, przeplatany wypowiedziami Jana Pawła II, różaniec. Jeszcze więcej osób niż wczoraj. Emocje nie słabną, wciąż panuje smutek i przygnębienie. Coraz więcej zniczy i kwiatów, które harcerze składają pod pomnikiem papieża. Pełnią honorową wartę, wraz z harcerzami z ZHR. Pilnują porządku, dbają o bezpieczeństwo. Trwają na modlitwie. Czuwanie kończy się o godzinie 22.oo kręgiem i błogosławieństwem.

Wtorek 5 kwietnia:
Wędrownicy z Duszpasterstwa Harcerskiego ZHP „Gniazdo Orłów" uczestniczą w katedrze we Mszy świętej akademickiej. Wystawiony jest poczet naszej chorągwi i hufca Szczecin - Pogodno. Wraz ze studentami i władzami rektoratów oddają hołd Ojcu Świętemu. Po skończonej Eucharystii uczestniczą w „Białym Marszu", który kończy się pod pomnikiem Jana Pawła II.
Tutaj czekają na nich pozostali harcerze, którzy jak co wieczór gromadzą się na wspólnej modlitwie. Tego wieczora modlitwy prowadził ksiądz Arcybiskup Zygmunt Kamiński, które kończą się ok. godziny 22.00. Wspólne zawiązanie kręgu, odśpiewanie „Modlitwy Harcerskiej" i błogosławieństwo kapelana. Tak kończy się dzień harcerskiej białej służby ofiarowany dla Ojca Świętego.

Środa 6 kwietnia:
Nowe wyzwania i zadania dla naszego harcerskiego środowiska. O godzinie 11.00 komendant chorągwi hm. Grzegorz Janowski uczestniczy w Kurii Metropolitarnej w spotkaniu służb mundurowych. Omawiane są sprawy czwartkowej Mszy świętej pod pomnikiem papieża i włączenia się w nią harcerzy Godzinę później w chorągwi odbywa się spotkanie komendantów hufców szczecińskich. Prowadzi je druhna hm. Agnieszka Sokolska. Zaczyna działać sztab koordynujący działania wszystkich służb harcerskich. Harcerze wystawiają wartę i uczestniczą we Mszy świętej za zmarłego papieża w kościele pw. św. Jan Chrzciciela, gdzie duszpastersko pracuje ich kapelan.
Wieczorem ponownie gromadzą się pod pomnikiem. Nie może ich tutaj zabraknąć. Staje się to już ich obowiązkiem i powinnością. Trwają na czuwaniu i modlitwie. Po skończonych modlitwach odprawa i przydział zadań na dzień następny.

Czwartek 7 kwietnia:
Na spotkaniu z księdzem Metropolitą jest obecna jako koordynator wszelkich harcerskich działań druhna hm Elżbieta Chudzik. Wszystko jest już dopięte odnośnie wieczornej Mszy świętej. Harcerze o godzinie 18.30 mają swoje czuwanie modlitewne pod pomnikiem. Długa zorganizowana na kilkaset metrów czwórkowa kolumna ze sztandarami chorągwi i hufców wywiera niesamowite wrażenie. Modlitwy prowadzili ksiądz kapelan phm Adam Kurasz, hm Elżbieta Chudzik i hm Ryszard Łuczkowski. „Papież z harcerzami i harcerze z papieżem" - to główne motto gawęd i rozważań harcerskiego czuwania. Został złożony wieniec, a seniorzy zapalają znicze. W harcerskim czuwaniu biorą także udział harcerze z ZHR i oni składają pod pomnikiem wieniec. Na Mszy świętej pod pomnikiem Jana Pawła II gromadzi się przeszło 100 tysięcy ludzi. Pełnimy służbę medyczną (Harcerska Grupa Ratownicza „Pomorze", Hufiec Szczecin - Pogodno; ratownicy przedmedyczni z Hufca Stargard Szczeciński), liturgiczną ( Duszpasterstwo Harcerskie „Gniazdo Orłów", druhny i druhowie z Hufców Szczecin i Szczecin - Pogodno, Harcerski Krąg Kawaleryjski), porządkową i informacyjną ( m.in. druhny i druhowie z Hufca Szczecin - Dąbie). Pracy jest sporo, ale też i satysfakcji z dobrze zrobionej roboty.
Po skończonej liturgii harcerze obejmują całonocne czuwanie. Wystawione są warty pod pomnikiem Ojca Świętego. Chętnych jest tyle, że trzeba je zmieniać co pół godziny. Warty zakończyły się dopiero w piątek o godzinie 15.00

Piątek 8 kwietnia:
Godzina 8.oo harcerze z kapelanem pod pomnikiem prowadzą różańcową modlitwę, podczas której odczytany został Testament Jana Pawła II. Podjęte zostały zadania z dnia wczorajszego. Pracy było sporo: m.in. rozdawanie wody, składanie zniczy i kwiatów pod pomnik, patrole medyczne. Ci, którzy nie brali udział w służbie, wspólnie razem za pośrednictwem telebimów przeżywali ceremonię pogrzebu Jana Pawła II.
Zorganizowane harcerskie czuwanie na Jasnych Błoniach zakończyło się o godzinie 13.00.

Miniony tydzień, poprzez modlitwy, czuwania, służbę wytworzył niepowtarzalny duchowy klimat przez co stał się dla wielu harcerzy i harcerek rekolekcjami. Wiele osób na nowo przybliżyło się do Boga poprzez ożywienie i pobudzenie swej wiary. Stąd wiele spowiedzi i przystępowania do komunii świętej. Na nowo zrozumieli czym jest hasło „Czuwam".
ks. phm Adam Kurasz