Chorągiew Dolnośląska

Hufiec ŁAGIEWNIKI - relacja komendanta hufca
Po śmierci Papieża Jana Pawła II podjęliśmy natychmiastowe działania uczczenia pamięci tego Wielkiego człowieka.
W miejscowościach, w których mieszkańcy rozpoczęli czuwanie przed krzyżami bądź innymi miejscami kultu religijnego były wystawione obrazy z wizerunkiem Papieża. Tam też byli nasi harcerze z gitarami i pochodniami. Nasi harcerze organizowali w Jordanowie biały marsz, w Olesznie wartę przed krzyżem z fotografią Papieża, w Wikowie uroczystą harcerską mszę świetą. W samych Łagiewnikach po rozmowie z proboszczem i grupą kobiet, które co wieczór spotykały się przed bramą wierzy kościelnej gdzie umieściły wizerunek Papieża i tam zapalały znicze, dosłownie wydając rozkazy czy też polecenia ustaliłem, że pożegnanie z Ojcem Świętym odbędzie się w czwartek na placu przed kościołem Świętego Józefa. Wykonaliśmy duże nekrologi-zaproszenia (50 sztuk) oraz mniejsze ulotki ( 1000 sztuk) które trafiły do wszystkich szkół Gminy Łagiewniki. Zakupiłem białe wstążki oraz wkłady do zniczy, zgrałem na płyty CD wypowiedzi i pieśni Papieża, ustaliłem co do minuty scenariusz, zaprosiłem chór, sholę, poczty sztandarowe z całego terenu, strażaków.
Nie robiłem żadnego sztabu bądź komitetu organizacyjnego. Nad całością czuwałem sam i sam wydawałem polecenia. O dziwo nikt nie protestował, każdy kto chciał włączał się do pomocy. Zbudowaliśmy ołtarzyk gdzie główną postacią była podobizna Papieża, ułożyliśmy olbrzymi krzyż z zakupionych zniczy tak aby uczestnicy tego pożegnania mogli w uporządkowany sposób postawić swoją świeczkę swój znicz., ustawiliśmy nagłośnienie oraz sprzęt do prezentacji multimedialnej. To pożegnanie w czwartek było specyficzne. Takiego już nigdy z pewnością nie będzie i chyba nigdy czegoś takiego nie zorganizuję i nie poprowadzę. Czym bliżej godziny 20.45. bo o tej godzinie mieliśmy zacząć uroczystość, tym bardziej potęgowało się zdenerwowanie z mojej strony. Przecież to ja byłem tym, który za wszystko odpowiadał, tym który zaprosił społeczność całej gminy. Przyszliśmy z harcerzami i pocztem, warta honorowa z pochodniami ustawiła się po obu stronach ołtarzyka, który już tonął w kwiatach, harcerki wręczały przybyłym białe wstążki i szpilki, zrobiliśmy 1200 sztuk i zabrakło, proboszcz zaczął odmawiać różaniec. Jeszcze raz sprawdziłem czy wszystko jest w porządku. O 20.55 kazałem wprowadzić poczty sztandarowe, a chór zaczął śpiewać Apel Jasnogórski, później już poszło wszystko zgodnie z moim scenariuszem, który był rozpisany na minuty a znałem go tylko ja i nikt z zaproszonych nie wiedział co się będzie działo. Habemus Papa, Paternoster oraz Kremówki rozpoczęły całą uroczystość, zebrani ludzie płakali, moi harcerze i dzieci płakały, przez cały czas na murach kościoła z telebimu wyświetlany był film o Papieżu. Śpiew harcerzy i młodzieży z gitarą zachęcił przybyłych do aktywnego włączenia się. O 21.37. zadzwoniliśmy dzwonem kościelnym, który od parunastu lat nie jest używany a strażacy tylko świecili światłami. Na moją komendę wszyscy utworzyli krąg wspólnych serc. Zakończyliśmy o 22.15.
Na tą uroczystość, przybyło ponad 2000 ludzi,( tak oszacowano w Urzędzie Gminy) władze gminy, trzech proboszczów delegacje szkół. Takiej ciszy i skupienia jeszcze nigdy nie widziałem i nie słyszałem. Po uroczystościach podchodziło do mnie wiele osób i ze łzami w oczach niejednokrotnie bez słów dziękowali za to pożegnanie. Byli pełni podziwu za to, co zrobiliśmy. Starsi instruktorzy mówili „jesteśmy dumni, że jesteśmy harcerzami".
Ja sam nie spodziewałem się takiego odzewu w społeczeństwie, i tego, że tak dobrze nam wyjdzie. Minął już tydzień a ludzie jeszcze wspominają to spotkanie, zaczepiają mnie gratulują harcerzom i z szacunkiem o nich mówią. Zakupiłem dużą księgę pamiątkową, w której można się wpisać ku czci Papieża. Harcerze wystawiają ją przed mszami, była w szkołach a teraz proszą aby dać ją na wioski Gminy Łagiewniki. W tym tygodniu otrzymałem list z podziękowaniem od dwóch rodzin, których wcale nie znam. Jest on bardzo cenny. Ryszard Gacek

Hufiec Bolesławiec
Harcerze przez 3 dni stali po 9 godz. na honorowej warcie przy księdze kondolencyjnej w Urzędzie Miejskim w Ratuszu (obok gabinetu Prezydenta).

Hufiec Bystrzyca Kłodzka
Instruktorzy uczestniczyli w czuwaniach w kościółku na Górze Iglicznej patronatu Marii Śnieżnej.

Hufiec Chojnów
Harcerze wzięli udział we mszy św. w dniu 6 kwietnia w Chojnowie oraz w Rokitkach.

Hufiec Długołęka
Harcerze, zuchy i instruktorzy Hufca Długołęka brali udział we mszy św. na wrocławskim Rynku 04.04.2005.
Instruktorzy uczestniczyli we mszy św. w Kościele Uniwersyteckim w dniu 5 kwietnia. 17.04.2005 w Długołęce celebrowana była gminna msza św. w intencji Jana Pawła II z udziałem władz gminy, radnych, mieszkańców, straży pożarnych i wszystkich drużyn Hufca Długołęka.

Hufiec Jawor
Harcerze modlili się o zdrowie Papieża podczas Mszy św. w dniu 1 kwietnia.
Harcerze wzięli udział we Mszy św. po śmierci Papieża, składali kwiaty i trzymali wartę przy pomniku Jana Pawła II w Jaworze, wzięli udział w marszu milczenia, zapalali znicze na ul. Jana Pawła II.

Hufiec Jelenia Góra
W dniu 7 kwietnia o godz. 21.15 harcerze zawiązali pożegnalny krąg na Placu Ratuszowym.

Hufiec Kąty Wrocławskie
Hufiec uczestniczył w codziennych uroczystościach wraz z wartą mundurową w Gimnazjum w Kątach Wrocławskich oraz światełku do nieba codziennie o godz. 21.37. W czwartek o 9.00 oraz w piątek w czasie mszy za Ojca Świętego wystawiono poczet sztandarowy.

Hufiec Lubin
W środę 6 kwietnia o godz. 15.00 odbyło się uroczyste posadzenie dębu przez lubińską młodzież z inicjatywy Prezydenta Miasta Lubina. W uroczystym posadzniu uczestniczyła także 50-osobowa reprezentacja Hufca wraz z Komendantem oraz 15-osobowa reprezentacja ZHR działającego na terenie naszego miasta. Podczas posadzenia dębu Jana Pawła II padły deklaracje złożone przez Komendanta Hufca ZHP Lubin oraz drużynowego męskiej drużyny ZHR otoczenia dębu opieką. Po całej uroczystośi wszystkich uczestników uwieczniono na wspólnej fotografii.
Tego samego dnia o godzinine 19.00 odbyła się uroczysta Msza Św. całego Lubina na terenach zielonych na wzgórzu zamkowym, sprawowana przez wszystkich proboszczów z każdej lubinśkiej parafii. Uczestniczyła w niej także 150-osobowa reprezentacja Hufca ZHP Lubin. Podczas mszy została odczytana Modlitwa Wiernych przez włodarzy miasta oraz przedstawicieli ZHP i ZHR.
Na wyjazdowej zbiórce drużynowych w Jaworze w dniach 9 - 11 kwietnia odbył się uroczysty kominek poświęcony Ojcu Świętemu. W kolejnych dniach odbywały się zbiórki poświęcone postaci Jana Pawła II.

Hufiec Oleśnica
Kadra instruktorska hufca brała aktywny udział w przedsięwzięciach ku czci pamięci Ojca Świętego organizowanych przez hufiec i jednostki samorządowe miasta.
1. Harcerska Służba Informacyjna wydała numer specjalny gazetki hufcowej, który został upowszechniony wśród kadry instruktorskiej hufca, członków Rady Przyjaciół Harcerstwa , władz samorządowych , przekazany został do oleśnickich parafii.
2. W dniu 06.04. odbyła się zbiórka alarmowa kadry instruktorskiej i funkcyjnych hufca, podczas której odczytany został rozkaz specjalny oraz zawiązany został krąg, podczas którego uczczono pamięć Ojca Świętego .
3. W dniu 07.04.2005r. o godzinie 2100 harcerze wzięli udział w Apelu Jasnogórskim, a następnie o godzinie 2137 w miejskiej polowej mszy świętej, w ramach której
· odpowiadali za utrzymanie porządku i bezpieczeństwo, wyznaczając drogi ewakuacji i kierunki przejść oświetlając je pochodniami,
· wyznaczali miejsca udzielania komunii św.,
· Instruktorki hufca podczas mszy odczytały tekst Modlitwy harcerskiej .

Hufiec Polkowice
Harcerze w mundurach i ze sztandarem wzięli udział we mszy św. na Rynku w Polkowicach w dniu 7 kwietnia o godz. 16.00.

Hufiec Świdnica
Dnia 4 kwietnia w Katedrze Świdnickiej odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez Biskupa Świdnickiego ks. Ignacego Deca. We mszy uczestniczyli mieszkańcy Świdnicy, władze miasta, radni, poczty sztandarowe organizacji i stowarzyszeń kombatanckich oraz drużyny, instruktorzy i poczet sztandarowy hufca. Dnia 5 kwietnia o godz. 12.00 również w Katedrze odbyła się msza św. dla młodzieży , w której uczestniczyli harcerze oraz poczet sztandarowy. W czwartek 7 kwietnia po Apelu Jasnogórskim harcerze zawiązali krąg na placu przed Katedrą Świdnicką.
W hufcu wystawiono specjalną sztalugę poświęconą Ojcu Świętemu, przed którą palił się znicz. Poza tym jedno z okien udekorowano barwami narodowymi oraz zdjęciem Papieża. Przed hufcem zatknęto flagi biało - czerwone opasane kirem, również krzyż harcerski przed bramą główną do hufca przepasano czarną opaską. W codziennych Apelach Jasnogórskich o godz. 21.00 uczestniczyli harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy.
W dniu pogrzebu harcerze kolportowali gazetkę „Wiadomości Świdnickie" w ilości 2500 egz. w całości poświęconej wspomnieniom o Papieżu.

Hufiec Wałbrzych
W dniu 3 kwietnia delegacja harcerzy i instruktorów oraz poczet wraz ze sztandarem - w porozumieniu z księdzem Prałatem Bogusławem Wermińskim - uczetniczyla w mszy św. w kościele parafialnym Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, poświęconej modlitwie za Jana Pawła II.
W dniu 7 kwietnia wraz z Urzędem Miasta i duchowieństwem hufiec był współorganizatorem mszy św. na stadionie oraz pielgrzymki mieszkańców na górę Chełmiec.
W dniu 8 kwietnia harcerze i instruktorzy uczestniczyli w uroczystości zapalenia zniczy na wałbrzyskim rynku, w godzinie śmierci Jana Pawła II.

Hufiec Wrocław - Fabryczna
W dniu 5 kwietnia 2005 roku w siedzibie hufca odbył się uroczysty kominek poświęcony zmarłemu Papieżowi Janowi Pawłowi II - Wielkiemu.
Również w dniu 5 kwietnia o godzinie 20.15 w Kościele Uniwersyteckim kadra oraz harcerze hufca uczestniczyli w Harcerskiej Mszy Św.
W najbliższych tygodniach odbywać się będą uroczyste zbiórki gromad zuchowych i drużyn harcerskich zgodnie z rozkazem Naczelnika ZHP.
W piątek 8 kwietnia delegacja hufca uczestniczyła w nocnym czuwaniu i mszy św. w Tatrach.

Komenda Chorągwi
Delegacja Komendy Chorągwi na czele z komendantką chorągwi wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych w dniu 8 kwietnia w Watykanie.
Zespół Specjalności Komendy Chorągwi zorganizował kominek - wieczór Papieski w dniu 8 kwietnia o godz. 20.00 podczas IX Złazu harcerzy łącznościowców w Sobótce. Kominek zakończył się 5 minutową ciszą w ciemności o godz. 21.37.