Pielgrzymka na Jasną Górę 20-22 maja

2011-05-04 17:01

Jak co roku w drugiej połowie maja Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Ogólnopolską Pielgrzymkę Harcerzy na Jasną Górę. W tym roku przebiegać ona będzie pod hasłem „Wypłyń na głębie…”. To słowa wypowiedziane przez Jezusa do Piotra.
Regulamin pielgrzymki znajduje się na stronie silniduchem.zhp.pl

W liście do harcerek i harcerzy kapelan pielgrzymki ks. pwd. Grzegorz Paszka pisze:

Druhny i Druhowie!
Obchody stulecia ruchu harcerskiego na ziemiach polskich zmierzają ku końcowi. Mamy za sobą niezwykle bogaty w wydarzenia jubileuszowe rok naszej służby. Wspólnie przeżywaliśmy chwile euforii i radości oraz poważnej, pełnej dostojeństwa zadumy. Wspominaliśmy miniony czas i jego bohaterów. Tych wielkich, którzy tworzyli polski skauting i tych, których harcerska służba stawała się wyrazem realizacji miłości Boga i Polski. Miniony czas to również trudny egzamin z patriotyzmu, z naszej dojrzałości i odpowiedzialności w życiu społecznym i państwowym. Dziś spoglądając za siebie i oceniając tamten czas trzeba przyznać, że wobec prób i wyzwań, które stały się naszym udziałem, nie tylko dzielnie stawiliśmy im czoła, ale również dla innych byliśmy pewnym punktem oparcia.
(...) Biała służba i przesłanie płynące z papieskiego nauczania podczas pielgrzymek do naszej ojczyzny to niezwykły klejnot minionego czasu, jak również skarb i zadanie wyznaczające nasze jutro. Jak mówił Papież: „Potrzeba dzisiaj bardzo światu, a także naszej Ojczyźnie ludzi dojrzałej wiary, którzy z odwagą wyznają Chrystusa w każdym miejscu i w każdej sytuacji. Potrzeba prawdziwych heroldów Ewangelii i zwiastunów prawdy. Ludzi, którzy wierzą i miłują i tę Bożą miłość zamieniają w autentyczną służbę człowiekowi” (Rzym 6 lipca 2000 r. — spotkanie Ojca Świętego z pielgrzymami).
Aktualność papieskiego wezwania to inspiracja dla nas do wytrwałej i konsekwentnej pracy w kształtowaniu naszych charakterów w oparciu o wskazania Ewangelii.
Dlatego tradycyjnie w dniach od 20 do 22 maja 2011 r. odbędzie się nasza Harcerska Pielgrzymka na Jasną Górę ofiarowana i przeżywana jako wotum wdzięczności za osobę Jana Pawła II. (...)

Wróć